Stichting Natuurbeheer Waalbos

Stichting Natuurbeheer Waalbos (SNW) heeft als doel: het behouden en beheren van het Waalbos en omgeving te Rijsoord, gemeente Ridderkerk, het bevorderen van natuurgerichte recreatie en educatie en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt.

De Stichting gaat met vrijwilligers actief aan de slag met het beheer van het Waalbos. Het Waalbos wordt minimaal beheerd door Staatsbosbeheer. De Stichting wil de natuur- en recreatieve waarde van het Waalbos vergroten door extra beheer uit te voeren, in overleg met Staatsbosbeheer. Hier kan gedacht worden aan het gefaseerd maaien en afvoeren van maaisel van graslanden, het dunnen van beplantingen en het verwijderen van ongewenste opkomende wilgen. Daarnaast wil de Stichting activiteiten gaan organiseren in en rond het Waalbos. Te denken valt aan wandeltochten, huifkartochten, sprot- en bootcampactiviteiten, of schilderworkshops.

1.jpg

Samenwerking

De Stichting is in samenwerking met de IJsvereniging en de Molenstichting bezig met het verkrijgen van een gebouw waarin nog meer activiteiten georganiseerd kunnen worden en heeft hierover overleg met gemeente, Staatsbosbeheer en de Landinrichtingscommissie.

In dit toekomstige gebouw wil de Stichting informatie geven over de vlascultuur van Rijsoord en de schilderskolonie die in Rijsoord actief is geweest in de 19e en 20e eeuw. Vanuit het gebouw kan een educatieve wandeling gemaakt worden over een natuurpad met doe-activiteiten en informatieplekken. In de winter als er ijs ligt op de natuurijsbaan kan de IJsclub vanuit het gebouw werken aan de baan en haar ijsmachines stallen. De Stichting heeft dan ook een plek voor haar gereedschap. In de toekomst is een natuurspeelplaats misschien ook een mogelijkheid.

Toekomstplannen

De Stichting wil ook graag een vlinderweide aanleggen en onderhouden. Ook wil de Stichting percelen inrichten met akkernatuur, akkergewassen en een perceel waarop de oude vlascultuur te zien is met vlas en stoven. Verder wil de Stichting op diverse plaatsen in Rijsoord informatieborden plaatsen die verwijzen naar de vlascultuur, de schilderskolonie, de ontstaansgeschiedenis van Rijsoord en cultuurhistorische gebouwen en plekken.

De Stichting is in overleg met Staatsbosbeheer en de Landinrichtingscommissie om een kanoroute door het Waalbos mogelijk te maken. In de winterperiode kan daar dan een toertocht op de schaats worden gemaakt. Ook wil de Stichting in de bergingsplassen een oeverzwaluwwand en een paar vogelkijkschermen maken. Tevens is voorgesteld bij de plas in het midden een extra zwemstrandje te maken. Langs de Waaloever wordt beoogd één of twee aanlegsteigers te realiseren waar een rondvaartboot kan aanleggen zodat men dan te voet of met een huifkar door het Waalbos terug kan gaan.

3.jpg

Bestuur

E. van der Feijst - Voorzitter
E.N.P. van Wolde - Penningmeester
C.P. Groshart - Secretaris
P. Brand - Bestuurslid
A. Huyser - Bestuurslid

Wij zijn dankbaar dat we onze werkzaamheden kunnen verrichten dankzij subsidie van De Groene Motor
Groene-motor2.jpg
© 2017 - Stichting Natuurbeheer Waalbos. Alle rechten voorbehouden. Website door Djen Design